Главная - Портфолио - Мiхась Хамец. Мае Дземiды. Дзённiк пакiнутай вёскi

Мiхась Хамец. Мае Дземiды. Дзённiк пакiнутай вёскi

Рэалiзацыя: Дзённiк журналiста Мiхася Хамца — гэта шчырая споведзь, якая ахоплiвае 46-гадовы перыяд жыцця аýтара. Гэты твор — пра сябе, сваiх родных, землякоý, школьных i ýнiверсiтэцкiх сяброý, людзей, з якiмi ён працаваý. Але галоýнае, што больш за ýсё турбуе аýтара, — гэта лёс малой радзiмы, невялiкай вёсачкi, якая дажывае свой век. Гэта кнiга — данiна павагi i любовi да мiлай бацькаýшчыны.

 

Sonbahar sezonu için bir şeyler satın alıyorsanız, bu sizin için mükemmel bir web sitesidir. Size uygun bir fiyata üstün kaliteli sonbahar gömlekleri sağlayacak. Toplu indirimlerden yararlanmak için toplu alım yaptığınızdan emin olun replika rolex saat. Bu web sitesinin çoğu zaman her satın alma işleminde büyük tasarruf etmenize yardımcı olacak satışlar sağladığını görebilirsiniz.