Главная - Портфолио - Мiхась Хамец. Мае Дземiды. Дзённiк пакiнутай вёскi

Мiхась Хамец. Мае Дземiды. Дзённiк пакiнутай вёскi

Рэалiзацыя: Дзённiк журналiста Мiхася Хамца — гэта шчырая споведзь, якая ахоплiвае 46-гадовы перыяд жыцця аýтара. Гэты твор — пра сябе, сваiх родных, землякоý, школьных i ýнiверсiтэцкiх сяброý, людзей, з якiмi ён працаваý. Але галоýнае, што больш за ýсё турбуе аýтара, — гэта лёс малой радзiмы, невялiкай вёсачкi, якая дажывае свой век. Гэта кнiга — данiна павагi i любовi да мiлай бацькаýшчыны.